Strength Training Program vol.1

MKD 3.100,00
inc. VAT 18%

Вашиот напор и посветеност, во комбинација со информациите во оваа програма, ќе ви помогнат да имплементирате здрава и продуктивна програма за тренирање односно подобрување на вашата сила и моќ.Тренингот за сила и кондиционирање се уште е многу потценет аспект кај многу вежбачи. За да го максимизирате вашиот потенцијал мора да бидете во одлична форма. Главната цел на оваа програма e да се намали појавата на повреди, да бидеме посилни и помоќни. Зајакнувањето на мускулите, лигаментите и тетивите на телото ќе ги намали шансите или сериозноста на повредата. Покрај тоа, правилно спроведената програма ќе ги подобри вкупните перформанси.

Select and option before adding the product to the cart
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Прочитајте повеќе